Как изменятся взносы в ПФР и по каким тарифам их сейчас платить

Как изменятся взносы и по каким тарифам их сейчас платить

Подробнее: http://www.glavbukh.ru/art/21058-kak-izmenyatsya-vznosy-i-po-kakim-tarifam-ih-seychas-platit#ixzz2yYBJebBW